• Požiūris: Kai tu kalbiesi su Dievu – tai malda, kai Dievas su tavimi – tai liga. • Požiūris: Mes esame ne žmogiškosios esybės, patiriančios dvasinę egzistenciją; mes esame dvasinės būtybės, patiriančios žmogiškąją egzistenciją. • Angelai su mumis ir tarp mūsų. Kaip atpažinti angelą? • Dažniausiai bendravimo su angelais būdai ir formos • Pagundos ir pavojai angelų bičiulio kelyje • Kai pats negirdžiu, nematau. Ar galima pasikliauti dvasinių mokytojų patarimais?