Piramidė, kupolas ir arkangelo Gabrieliaus erdvė

Čia būdami patirsite Dievo artumo būseną. Apmąstę atvykimo tikslą, išsakę nuoširdžius prašymus bei atlikę maldą – meditaciją sulauksite akivaizdaus atsako.

Kupolas – tai statinys, kuris stiprina piramidės energinį poveikį bei saugo lankytojus nuo gamtos stichijų.

Kupolo viduje esanti piramidė – trišonė. Ji koncentruoja subtilią dieviškąją energiją bei perteikia ją šios erdvės lankytojams. Siekdami sveikatos bei dvasinės harmonijos praleiskite 20–30 minučių ramybėje. Pabūkite kupolo viduje prie piramidės ties kiekviena kraštine, apmąstykite savo lūkesčius, paprašykite Aukščiausiojo pagalbos bei globos, pasimelskite, pamedituokite. Po to užeikite į pačią piramidę bei su džiaugsmu ir dėkingumu praleiskite dar šiek tiek laiko. Tuomet vidinė būsena taps stabili, patirsite teigiamų sveikatos bei dvasinių pokyčių.

Piramidės centre stovi stalelis. Ant jo esančiose taurėse rasite duonos paplotėlių (dėl karantino apribojimų paplotėliai laikinai nedalijami). Jie papildomai dvasiškai sustiprina. Vartodami paplotėlius dar intensyviau patirsite Dievo artumo būseną, atnaujinsite ryšį su Dangiškuoju Tėvu – tiesos, šviesos ir meilės šaltiniu, – sparčiau žengsite dvasinio tobulėjimo keliu.

Piramidės viduje yra du unikalūs baltieji kryžiai. Tai subtiliosios energijos bei informacijos laidininkai. Pabuvoję šalia apatiniojo kryžiaus patirsite intensyvią pakylėjimo būseną, o teigiamos mintys, lūkesčiai bei prašymai sulauks akivaizdaus atsako.

Angelo erdvėje išvysite angelo skulptūrą – dieviškosios žinios nešėjo ir globėjo simbolį. Dievo pasiuntinio artumas padės išgryninti jausmus, mintis, žodžius. Kreipkitės į Aukščiausiąjį – atsakas pasieks aiškus. Dvejonėms vietos nebeliks ir kūnu taps mintis bei žodis, ištartas nebyliai šioje erdvėje. Bei kūnas taps žodžiu gyvuoju, kurį Aukščiausiasis išgirdęs daugiau tavęs nebepamirš.

Norėdami sužinoti daugiau apie kitus šios erdvės objektus bei istoriją, informaciją rasite stenduose ties trimis kryžiais bei šiame tinklapyje.

Kaip elgtis Merkinės piramidėje

Į šią erdvę ženkite pro Pažinimo vartus. Šiek tiek laiko praleiskite ties trimis kryžiais, šalia jų esančia kalvele, aplankykite dėkingumo (kryžių) stoginę. Nurimkite, apmąstykite savo atvykimo tikslą.

Kupolo viduje laikykitės rimties. Netrikdykite ten esančių žmonių ramybės pokalbiais, mobiliojo telefono skambučiais, netinkamu elgesiu. Fotografuoti ar filmuoti kupole esančius žmones galite tik gavę jų sutikimą.

Kupole praleiskite 20-30 minučių. Maldos – meditacijos metu būkite atviri Dievui: atsiverkite širdimi ir kūnu. Jeigu siekiate dvasinių patirčių ar sveikatos pokyčių, atvykite ne vieną kartą.

Kupolo viduje nežengdami į piramidės vidų pabūkite ties PIRMĄJA piramidės kraštine ir maldomis bei savais žodžiais pagarbinkite Dievą. Visą buvimo ties pirmąja kraštine laiką skirkite vien maldai – meditacijai.

Būdami ties ANTRĄJA piramidės kraštine apmąstykite tai, kas jums šiuo metu gyvenime svarbiausia: sveikata, minčių darna, šilti santykiai su artimaisiais, sėkmė ir pan. Suformuluokite prašymus bei mintyse išsakykite juos. Likusį laiką prie šios kraštinės praleiskite ramybėje ir maldoje.

Būdami ties TREČIĄJA piramidės kraštine melskite Dievą dvasinės pagalbos. Visų pirma, siekite dvasinio apsivalymo, vidinės harmonijos, daugiau dieviškosios šviesos bei meilės savo gyvenime, dvasinio tobulėjimo bei kitų Dievo malonių.

Po meditacijos ties trečiąja kraštine įženkite į PIRAMIDĖS VIDŲ. Visą buvimo piramidėje laiką skirkite padėkai bei maldai – meditacijai. Praleiskite keletą minučių pirmajame (baltai violetiniame) piramidės rate. Po to ženkite į antrąjį (žaliai geltoną) ratą. Jame taip pat šiek tiek pabūkite. Įžengę į trečiąjį (raudonąjį) ratą atsistokite prie stalelio. Iš taurių galite pasiimti keletą paplotėlių. Ir čia pabuvę keletą minučių neskubėdami išeikite iš piramidės. Dar šiek tiek laiko praleiskite kupolo viduje.

Aplankę piramidę galite įsipilti šioje erdvėje paruošto energinio vandens. Jį gerdami arba vartodami kitais būdais palaikysite kūno energinę pusiausvyrą bei stiprinsite sveikatą. Vandens įsipilti galite Angelo erdvėje.