Nutviekstas saulės Dzūkijos miškų apsupty spindi stiklinis kupolas. Kupolo viduje stovi trišonė piramidė, o joje – du unikalūs kryžiai, kurie ypatinguoju būdu koncentruoja subtiliąją dvasinę energiją bei perteikia ją šios erdvės lankytojams. Žmonės gausiai lanko šį iš pirmo žvilgsnio neįprastą statinį. Būdami jame maldos ir meditacijos metu pasisemia teigiamos energijos, atgauna dvasinę pusiausvyrą, džiaugiasi pagerėjusia fizine sveikata.

Piramidė Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Česukų kaime buvo įkurta 2002 metais – praėjus dvylikai metų nuo šioje erdvėje Povilo Žėko bei jo artimųjų akivaizdoje įvykusio stebuklo. Tuomet, 1990-ųjų rugpjūčio 20-osios naktį vienkiemio gyventojai ir čia viešėję svečiai tapo ypatingo įvykio liudininkais. Žmonės stebėjo iš dangaus sklindantį šviesos srautą, o jame, kaip Povilui dar išvakarėse minties balsu buvo apreikšta, regėjo dieviško grožio figūrą. Taip Povilo angelas sargas išpildė septynmečiui vaikui bei jo giminaičiams 1990-ųjų rugpjūčio devynioliktą dieną per Šv. Mišias Merkinės bažnyčioje minties žodžiu duotą pažadą bei parodė antgamtinį ženklą, kuris sustiprino paties Povilo bei jo artimųjų tikėjimą. Antgamtinio įvykio vieta amžiams tapo paženklinta dieviškosios malonės ženklu.

Prabėgus vienuolikai metų, Povilas priėmė jam paties Dievo skirtą dvasinę misiją ir jau netrukus pradėjo gauti ypatingą dvasinį mokymą, kuris perkeitė ne tik paties Povilo, bet ir jo gaunamomis žiniomis besidominčių žmonių gyvenimus. Netruko prabėgti dar vieneri metai, kai Povilą pasiekė pirmoji didelė užduotis: jis turėsiąs prieš dvylika metų įvykusio Apsireiškimo vietoje pastatyti ypatingą statinį – piramidę, kurioje jau greitai gausiai lankysis žmonės, maldos metu užmegs tiesioginį ryšį su Dievu bei, tai patyrę, žymiai sparčiau tobulės dvasiškai. Stiprėjant sielai ir kūnas atgaus fizines jėgas, vyks daug pasveikimo stebuklų. Gilaus tikėjimo vedini Povilas drauge su keletu dvasinių bičiulių įvykdė Dievo valią. Taip vieną skaistų 2002-ųjų rudens rytą Česukuose suspindėjo trišonė piramidė.

Žinia apie Dzūkijos miškuose atsiradusį neįprastą statinį plito žaibiškai. Apsilankyti Česukuose, pamatyti piramidę ir joje pabūti žmonės skubėjo iš vis tolimesnių Lietuvos vietovių. Pasklido garsas apie neįprastas – gydomąsias – šios erdvės savybes. Žmones, atvykusius meditatyviai pabūti Dievo palytėtoje erdvėje, apgaubdavo dar Apsireiškimo metu susiformavęs ypač subtilus energijos laukas, kuris teikdavo atvykėliams jėgų dar net neįžengus į pačią piramidę. Laikui bėgant pastebėjimų skaičius augo. Vis daugiau žmonių patirdavo kuo įvairiausių jų gyvenimą perkeičiančių sveikatos bei dvasinių pokyčių. Taip prabėgo septyneri metai.

2009-ųjų pavasarį Povilui Dievas perteikė žinią, jog virš piramidės turėsiąs iškilti dvylikos su puse metrų aukščio kupolas. Užduotį reikia suspėti įvykdyti iki vėlyvo rudens. Vykdant Dievo pavedimą 2009-ųjų rudenį Česukuose iškilo geodezinis kupolas, kuris, tarsi skliautas, apgaubė trišonę piramidę, per septynerius veiklos metus jau tapusia žmonių mylima Širdžių šventove. 2010-ųjų metų birželio pirmosiomis dienomis kupole įvyko Šventosios Dvasios atėjimo šventė. Šventės dalyviai juto bei regėjo ypatingo skaidrumo dvasinę energiją (šviesą), patyrė stiprų vidinį pakylėjimą. Tapo akivaizdu, jog Dievas priėmė bei palaimino žmonių atliktus darbus. Šventosios Dvasios atsiuntimas – nepaprasta Dievo malonė, kuria pasižymi tik ypatingos – šventos – vietos.

2015-ųjų pavasarį lankytojams duris atvėrė Angelo erdvė. Joje galima išvysti unikalią dieviškosios žinios nešėjo – baltojo angelo – skulptūrą. Įžengę į angelo erdvę žmonės patiria ypatingą malonės būseną, kūną persmelkia dieviškosios energijos srautas, o širdis prisipildo tikrojo džiaugsmo. Žvelgdami į baltąjį angelą sodybos svečiai gali pajusti angelų globą, o prisilietę – patirti gaivinantį paties dangiškojo Tėvo artumą.

Tokiu būdu Česukuose baigta formuoti Dievui Tėvui pašvęsta sakralioji erdvė. Ji atvira visų įsitikinimų, visų religijų atstovams. Kiekvienas šiuo metu čia atvykęs bei maldos – meditacijos metu širdį Dievui atvėręs žmogus gali pajusti ypatingąją Dievo artumo būseną bei patirti stiprų, akivaizdų atsaką į nuoširdžias savo maldas. Per metus sakraliąją erdvę aplanko tūkstančiai žmonių iš Lietuvos bei užsienio. Pabuvę kupole bei piramidėje lankytojai jaučiasi dėkingi Aukščiausiajam už šio gyvenimo stebuklą, suvokia likimo vingių priežastis, o įvairių gyvenimo sunkumų našta tampa lengvesnė. Taip pat žmonės pajunta gyvenimo tikslą ir prasmę bei visapusiškai atsinaujinę ryžtingai tęsia savo žemiškąją kelionę visur ir visuomet jusdami Dievo pagalbą bei globą.