Nutviekstas saulės Dzūkijos miškų apsupty spindi stiklinis kupolas. Kupolo viduje stovi trišonė aliuminio piramidė, o joje – du unikalaus lydinio kryžiai, kurie koncentruoja bei perteikia subtiliąją energiją. Jau keletą dešimtmečių žmonės gausiai lankosi Merkinės piramidės erdvėje, maldos ir meditacijos metu pasisemia jėgų, atgauna dvasinę pusiausvyrą, džiaugiasi pagerėjusia fizine sveikata.

Šią dvasinio pažinimo erdvę įsteigė Povilas Žėkas su bendraminčių pagalba bei parama. Čia, būdamas septynerių, Povilas patyrė stebuklą, kuris paliko gilų pėdsaką jo paties gyvenime bei tapo akstinu šios erdvės raidai. Tuomet, 1990-ųjų rugpjūčio 20-osios naktį, vienkiemio gyventojai ir čia viešėję svečiai tapo nepaprasto įvykio liudininkais. Žmonės stebėjo iš dangaus sklindantį šviesos srautą, o jame regėjo dieviško grožio figūrą. Taip Povilo angelas sargas išpildė vaikui bei jo artimiesiems 1990-ųjų rugpjūčio 19 d. per Šv. Mišias Merkinės bažnyčioje minties žodžiu duotą pažadą bei parodė antgamtinį ženklą. Tai sustiprino paties Povilo bei jo artimųjų tikėjimą, o antgamtinio įvykio vieta tapo paženklinta dieviškosios malonės ženklu.

Prabėgo vienuolika metų. Povilas priėmė jam Dievo skirtą dvasinę misiją ir pradėjo gauti ypatingą dvasinį mokymą. Tai sparčiai brandino jo paties ir dvasinių bičiulių pasaulėžiūrą. Netruko prabėgti dar vieneri metai, kai Povilą pasiekė pirmoji svarbi užduotis: jis turi prieš dvylika metų įvykusio Apsireiškimo vietoje pastatyti ypatingą statinį – piramidę, kurioje gausiai lankysis žmonės, maldos metu užmegs tiesioginį ryšį su Dievu bei, tai patyrę, gerokai sparčiau tobulės dvasiškai. Stiprėjant sielai ir kūnas atgaus fizines jėgas, vyks daug pasveikimo stebuklų. Gilaus tikėjimo vedinas Povilas drauge bendraminčiais įvykdė Dievo valią. Taip 2002-ųjų rugpjūčio 20 d. Česukuose (Varėnos raj.) iškilo trišonė piramidė.

Vis daugiau žmonių iš visos Lietuvos lankėsi piramidėje. Atvykusius pamedituoti ir pasimelsti šioje Dievo palytėtoje erdvėje piligrimus apgaubdavo dar Apsireiškimo metu susiformavęs subtiliosios energijos laukas. Daugybė lankytojų patyrė dvasinių pokyčių, dalijosi liudijimais apie gydomąsias šios erdvės savybes. Taip prabėgo dar septyneri metai.

2009-ųjų pavasarį Povilas gavo žinią, kad virš piramidės turės iškilti 12,5 metrų aukščio kupolas. Šią Aukščiausiojo užduotį reikėjo spėti įvykdyti iki vėlyvo rudens. Buvo pastatytas geodezinis kupolas, kuris apgaubė trišonę piramidę, per septynmetį tapusia žmonių mylima Širdžių šventove.

2010-ųjų birželio pradžioje kupole įvyko Šventosios Dvasios atėjimo šventė. Šventės dalyviai juto, netgi regėjo ypatingo skaidrumo dvasinę energiją–šviesą, patyrė stiprų vidinį pakylėjimą. Tapo akivaizdu, kad Dievas priėmė ir palaimino žmonių atliktus darbus. Šventosios Dvasios atėjimas – tai nepaprasta Dievo malonė, kuria pasižymi šventos vietos.

2015-aisiais duris atvėrė arkangelo Gabrieliaus erdvė. Joje pabuvę piligrimai patiria ypatingą būseną, kūną persmelkia dieviškosios energijos srautas, o širdis prisipildo džiaugsmo. Žvelgdami į baltąjį arkangelą Gabrielių žmonės gali pajusti angelų globą, o prisilietę – patirti gaivinantį paties dangiškojo Tėvo artumą.

2018-ųjų pavasarį įkūnytas pranašas Elijas. Jis skelbia Dangiškojo Tėvo valią šių laikų žmonės, rodo dvasinį kelią bei su tėviška meile ir rūpestingumu palydi juo žengiančius.

2018-ųjų Kalėdų išvakarėse erdvę aplankė arkangelas Mykolas. Jis savo dieviškąja galia palytėjo ir įgyvino šalia kupolo pastatytą šv. Mykolo skulptūrą. Stovėdami jo akivaizdoje akimirksniu galime patirti Dievo artumą, sustiprinti apsaugą nuo blogio, išsilaisvinti iš širdį slegiančios nuodėmės ir pakylėti sielą Dangiškojo Tėvo link.

2020-ųjų pavasarį atverti Išsilaisvinimo kalvos takai, įžiebtas Vilties švyturys. Lipdami stačiais akmens laiptais piligrimai įveikia sunkumus, patiria palengvėjimą žvelgdami į Vilties švyturį bei su dvasiniu pakylėjimu per Pažinimo vartus žengia į Dangiškojo Tėvo malonių erdvę.

Dangiškojo Tėvo malonių erdvė atvira įvairių įsitikinimų, visų religijų atstovams. Kiekvienas čia apsilankęs bei širdį Dievui atvėręs žmogus gali pajusti ypatingą Dievo artumo būseną bei patirti stiprų, akivaizdų atsaką į nuoširdžią maldą. Per metus sakraliąją erdvę aplanko tūkstančiai žmonių iš Lietuvos bei užsienio. Pabuvę kupole bei piramidėje lankytojai jaučiasi dėkingi Aukščiausiajam už šio gyvenimo stebuklą, geriau suvokia likimo vingių priežastis, o įvairių gyvenimo sunkumų našta tampa lengvesnė. Taip pat žmonės patiria gyvenimo tikslą ir prasmę bei visapusiškai atsinaujinę ryžtingai tęsia žemiškąją kelionę nuolatos jausdami Dievo pagalbą ir globą.