Šią dvasinio pažinimo ir sveikatinimo erdvę įsteigė Povilas Žėkas su bendraminčių pagalba bei parama. Čia, būdamas septynerių, Povilas patyrė stebuklą, kuris paliko gilų pėdsaką jo gyvenime bei tapo impulsu šios erdvės raidai. Tuomet, 1990 m. rugpjūčio 20 d., vienkiemio gyventojai ir svečiai tapo Apsireiškimo liudininkais. Pabudę naktį žmonės stebėjo iš dangaus sklindantį šviesos srautą, o jame regėjo švytinčią angelo figūrą. Taip buvo išpildytas pažadas, kurį Povilas gavo šio įvykio išvakarėse dalyvaudamas Šv. Mišiose Merkinės bažnyčioje, kai pirmąjį kartą mintyse išgirdo savo angelo sargo balsą. Antgamtinis įvykis sustiprino Povilo ir jo artimųjų tikėjimą, o ši vieta buvo paženklinta dieviškosios malonės ženklu. Taip pat Povilą pasiekė žinia apie jo dvasinę misiją ir darbus, kurie šioje erdvėje prasidės tapus pilnamečiu. Prabėgo vienuolika metų. Povilas pradėjo gauti dvasinį mokymą mintimis bendraudamas su angelais ir Dieviškuoju Išminties šaltiniu. Tai sparčiai brandino Povilo ir jo dvasinių bičiulių pasaulėžiūrą bei skatino ruoštis numatytiems darbams.

2002 m. pavasarį Povilas gavo pirmąją užduotį: prieš dvylika metų įvykusio Apsireiškimo vietoje reikia pastatyti trišonę piramidę. Angelai skelbė, kad piramidę gausiai lankys žmonės, čia medituodami ir melsdamiesi patirs glaudų ryšį su Dievu. Tai spartins lankytojų dvasinę raidą, o stiprėjant sielai ir kūnas atgaus jėgas – įvyks pasveikimo stebuklų. Užduotį pavyko įgyvendinti laiku. Buvo pastatyta ir, 2002-ųjų rugpjūčio 20 d. Povilui atlikus ypatingą ritualą, aktyvuota trišonė piramidė. Žinia apie piramidės sveikatinamąjį poveikį sklido ypač greitai. Atvykusius pasimelsti ir pamedituoti piligrimus šioje erdvėje gaubė, stiprino ir gydė dar Apsireiškimo metu susiformavęs subtiliosios energijos laukas. Jis, bėgant laikui, stiprėjo, todėl lankytojų gyvenime vyko dar spartesni fizinės ir dvasinės sveikatos pokyčiai. Daugybė žmonių dalijosi teigiamais atsiliepimais apie šios erdvės savybes.

2008 m. dvasinių bendraminčių iniciatyva iškilo trys kryžiai, kurie, drauge su Apsireiškimo kalva, yra čia įvykusio stebuklo paminklas – Dangaus ir Žemės jungties simbolis. Trys kryžiai pasitinka ir išlydi lankytojus. Taip pat, kartu su apie piramidę augančių beržų juosta, saugo Dangiškojo Tėvo malonių erdvę bei jos lankytojus nuo išorinių grėsmių.

2009 m. pavasarį Povilas gavo žinią, kad vykdant Dangiškojo Tėvo valią ir įgyvendinant šios erdvės raidos planą iki metų pabaigos piramidę reikia apgaubti 12 metrų aukščio kupolu. Užduotį pavyko atlikti laiku, nors buvo išties sudėtinga. Tam prireikė visapusiškos dvasinių bičiulių, kuriems ilgainiui trišonė piramidė tapo Širdžių šventove, paramos.

2010 m. birželio 30 d. kupolas buvo įjungtas į šios erdvės energinę sistemą. Tuo metu vyko Šv. Dvasios atėjimo šventė, kurios dalyviai patyrė stiprų vidinį pakylėjimą, jautė, netgi regėjo subtiliąją energiją – šviesą. Tapo aišku, kad Aukščiausiasis priėmė ir palaimino žmonių atliktus darbus. Šv. Dvasios atėjimas ir artuma – tai nepaprasta Dievo malonė, kuria pasižymi šventos vietos.

2015 m. rudenį buvo atvertas arkangelo Gabrieliaus paviljonas. Jame būdami piligrimai patiria dvasinės apšvietos būseną: kūną persmelkia dieviškosios energijos srautas, o širdis prisipildo džiaugsmo. Žvelgdami į arkangelo Gabrieliaus skulptūrą žmonės gali pajusti angelų sargų globą, o prisilietę – patirti Dangiškojo Tėvo artumą.

2018 m. pavasarį skulptūroje buvo įkūnytas šv. Elijas. Iškilia laikysena jis šių laikų žmonėms praneša Dangiškojo Tėvo valią ir parodo dvasinio augimo kryptį. Kupinu tėviškos meilės ir rūpestingumo žvilgsniu drąsina ir skatina siekti dvasinių aukštumų žmogiškajame gyvenime.

2018 m. šv. Kalėdų išvakarėse erdvę aplankė arkangelas Mykolas. Jis savo dieviškąja galia palytėjo ir įgyvino šalia kupolo pastatytą arkangelo Mykolo skulptūrą. Stovėdami jos akivaizdoje žmonės gali intensyviai patirti Dievo artumą, sustiprinti asmeninę apsaugą nuo blogio, išsilaisvinti iš širdį slegiančių nuodėmių ir pakylėti sielą Dangiškojo Tėvo link.

2020 m. pavasarį buvo suformuoti Išsilaisvinimo kalvos takai, įžiebtas Vilties švyturys. Lipdami akmeniniais laiptais piligrimai simboliškai įveikia žmogiškojo gyvenimo sunkumus, patiria palengvėjimą žvelgdami į Vilties švyturį, o vidujai išsilaisvinę gali žengti per savasties Pažinimo vartus į Dangiškojo Tėvo malonių erdvę.

2022 m. rudenį buvo pastatytas ir aktyvuotas Dangiškasis obeliskas, kuris išbaigė šios erdvės raidą ir energiškai apjungė ją su kitomis pasaulio šventvietėmis. Medituodami šalia obelisko lankytojai gali pažvelgti į ateitį – aiškiau suvokti asmeninės dvasinės misijos kryptį, prioritetus bei užduotis. Tai patyrus bus lengviau žengti dvasinio pažinimo ir tobulėjimo keliu Dieviškosios Šviesos link.