W sercu Dzukijskiego Parku Narodowego, w Česukai, wiosce leżącej niedaleko miasta Merecz (lit. Merkinė) na południowym zachodzie Litwy, na historycznym szlaku wiodącym z Warszawy do Wilna w odległości ok. 25 kilometrów od popularnego kurortu Druskienniki błyszczy w słońcu niezwykła szklana kopuła. Wewnątrz niej znajduje się aluminiowa piramida oraz dwa krzyże wykonane z unikalnego stopu, które koncentrują i emitują subtelną energię duchową. Od wielu lat do tego niezwykłego miejsca, zwanego powszechnie Piramidą Merecką (Merkinės Piramidė), licznie przybywają pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie i medytacji nabierają tu sił fizycznych i odnajdują równowagę duchową.

          To niezwykłe miejsce stworzył Povilas Žėkas wraz z gronem wspierających go osób. 19 sierpnia 1990 roku siedmioletni wówczas Povilas, uczestnicząc we mszy św. odprawianej w kościele w Mereczu, usłyszał nagle w głowie głos swego Anioła Stróża, który oznajmił mu, iż od tego dnia chłopiec będzie posiadał dar bezpośredniej rozmowy z Bogiem i Jego wysłannikami. Zdumione bliscy Povilasa poprosił anioła o dowód prawdziwości jego słów. Otrzymał go już niebawem – w nocy 20 sierpnia 1990, kiedy to jemu i całej jego rodzinie ukazało się niezwykłe zjawisko. Z nieba spłynęły promienie światła, w których znajdowała się tajemnicza, nieziemska postać niezwykłej urody. To przekonało wszystkich świadków tego zjawiska, iż mały Povilas istotnie został wybrany do głoszenia woli Ojca Niebieskiego, a miejsce oglądanego cudu powinno stać się także miejscem kultu religijnego.

          Minęło jedenaście lat. Povilas Žėkas podjął misję zleconą mu przez Boga i zaczął otrzymywać od Niego szczegółowe wskazania o charakterze duchowym. W jego życiu pojawiło się także grono oddanych mu osób. Upłynął kolejny rok i dorosły już Povilas otrzymał od Boga swoje pierwsze ważne zadanie: miał upamiętnić objawienie, którego był świadkiem dwanaście lat wcześniej, wznosząc na jego miejscu trójboczna piramidę.  Według przepowiedni jego Anioła Stróża, piramida ta stać się miało wkrótce centrum pielgrzymkowym dla wielu ludzi, w którym przybywający będą mogli bezpośrednio komunikować się z Bogiem poprzez modlitwę i medytację. Z głęboką wiarą Povilas i jego zwolennicy wypełnili wolę Bożą. W ten sposób 20 sierpnia 2002 r. została wzniesiona piramida, w której coraz liczniej przybywający do Česukai pielgrzymi istotnie doświadczali duchowej przemiany i dzielili się potem świadectwami o jej uzdrawiających właściwościach.

          Minęło kolejnych siedem lat. Wiosną 2009 roku Povilas otrzymał następną misję. Zgodnie z wolą Najwyższego wzniesiona wcześniej piramida miała zostać przykryta szklaną kopułą o wysokości 12,5 metra, co należało wykonać przed końcem jesieni. Povilas znów stanął na wysokości zadania i tak powstała kopuła geodezyjna, która jak sklepienie niebieskie objęła piramidę już wtedy nazywaną przez przybywających tu pielgrzymów Świątynią Serc. Utworzona w ten sposób przestrzeń miała stać się niebawem obszarem potężnego działania mocy Ducha św.

          Na początku czerwca 2010 roku w niedawno okrytej szklaną kopułą Piramidzie Mereckiej odbywały się obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wtedy to spełniła się dana Povilasowi obietnica Najwyższego, gdyż wszyscy uczestnicy odprawianych obrzędów głęboko odczuli obecność Ducha św. i jego boskiej energii o niezwykłej subtelności, ujrzeli ją nawet, a przede wszystkim doświadczyli jej intensywnego działania. Stało się wówczas oczywiste, że Bóg przyjął i pobłogosławił dzieło Povilasa i jego współpracowników. Obecność Ducha Świętego manifestuje się przecież tylko w miejscach świętych.

          W 2015 roku utworzono tu przestrzeń Archanioła Gabriela, w której pielgrzymi doświadczają szczególnego stanu ducha, kiedy strumień Boskiej energii przenika ciało, a radość wypełnia serca. Patrząc na białą rzeźbę przedstawiającą postać anielską, można odczuć realną obecność duchów niebieskich, a dotykając figury, doświadczyć ożywiającej bliskości samego Ojca Niebieskiego.

          W 2018 roku umieszczono tu kolejną rzeźbę, która przedstawia proroka Eliasza. Oznajmia on wolę Ojca Niebieskiego ludziom naszych czasów, wskazuje drogę duchową i towarzyszy tym, którzy nią kroczą, z ojcowską miłością i troską.

          W Wigilię Bożego Narodzenia 2018 roku objawił się w tym miejscu Archanioł Michał, który swoją potężną mocą dotknął i ożywił nową rzeźbę św. Michała. Dzięki temu, przebywając w jej pobliżu, pielgrzymi mogą doświadczyć wręcz namacalnej obecności Najwyższego, a także poczuć z Nim więź uwalniającą od grzechu i poczucia winy.

          Wiosną 2020 roku obok Świątyni Serc, na Wzgórzu Uwalniającym od Grzechu, zbudowano kamienne ścieżki wiodące do miejsca, w którym świeci Światło Nadziei. Wspinając się po stromych schodach, pielgrzymi pokonują własną słabość i odczuwają ulgę, gdy stają przed Światłem Nadziei. Następnie, podniesieni na duchu, wchodzą przez Bramę Poznania tam, gdzie Ojciec Niebieski pragnie obdarzyć ich pełnią Swymi łask.

          Piramida Merecka jest dostępna dla ludzi o różnych przekonaniach religijnych. Każdy może doświadczyć w niej autentycznej bliskości ze Stwórcą, uwierzyć w skuteczność szczerej modlitwy, podziękować Stwórcy za dar życia, odnaleźć jego cel oraz sens, aby potem kontynuować swoją ziemską podróż, czując Bożą pomoc i opiekę. Ponadto osoby modlące się i medytujące w niej pozbywają się chronicznych bólów; normalizuje się ich gospodarka hormonalna oraz poziom ciśnienia krwi, znikają stany zapalne; dochodzi tu do wielu cudownych uzdrowień zarówno z chorób fizycznych, jak i psychicznych.

          Wstęp i pobyt w tym miejscu jest bezpłatny. Zapraszamy do odwiedzenia!